Малын төрөл тус бүр дээр татвар тогтоов

Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулиар сумын ИТХ-аас малын төрөл тус бүр дээр татварын хэмжээг тогтооно гэж заасны дагуу өнөөдрийн сумын ИТХ-аар татварын хэмжээг тогтоолоо. Энэ татвар нь Эрдэнэбулган сумын малчин, мал бүхий өрхөд хамааралтай болно.

Хурлын тогтоолоор:

Тэмээ – 300 төгрөг

Адуу – 600 төгрөг

Үхэр – 600 төгрөг

Хонь – 400 төгрөг

Ямаа- 400 төгрөг байхаар тогтоов.

Эрдэнэбулган сум буюу Цэцэрлэг хотод малчин болон мал бүхий 1094 өрхийн 247715 толгой мал байдаг байна.

Санал болгох

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар сумын төвийг гэрэлтүүлэгтэй болгох ажлыг “Сүндэр-оргил” ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын …