Хүн ам, орон сууцны тооллого эхэллээ.

Санал болгох

Шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх тухай