Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар сумын төвийг гэрэлтүүлэгтэй болгох ажлыг “Сүндэр-оргил” ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын явц 80 хувьд хүрсэн байна.

By master

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *